Genel Bilgi ve Amaç

Okulda Diyabet Programı öğretmenlerin çocuklardaki diyabet belirtilerini fark ederek tanı için yönlendirebilmesi ve diyabetli çocukların ihtiyaçlarını tanıyarak okuldaki yaşamlarını destekleyebilmesi amacını taşımaktadır. Bu kapsamda geçen yıl ülke çapında öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları başlatılmış; bu çalışmalar ile yaklaşık 600.000 öğretmene ulaşılmıştır.

Okulda Diyabet Programı “Fark Yaratan Öğretmen Ödülü” sınıfında diyabet belirtisi olan çocukları fark edip erken tanı konmasını sağlayan, diyabetli çocukların bakımına katkı ve destek sağlayan okul yöneticilerin / öğretmenlerin belirlenmesi ve desteklenmesi amacı ile planlanmıştır.

Katılım Koşulları ve Başvuru

Okulda Diyabet Programı “Fark Yaratan Öğretmen Ödülü” için okul yöneticileri / öğretmenler

  • Çocuk Endokrin ve Diyabet Merkezleri,
  • İl Halk Sağlığı Müdürlükleri,
  • Milli Eğitim Müdürlükleri ve
  • Okul yönetimleri

tarafından aday gösterilebilecekleri gibi, kendileri de başvurabileceklerdir.

Kurumlar tarafından yapılan başvurularda kurumlar, şahsen başvurularda ise adayın görevli olduğu okul/kurum müdürlüklerince başvuru formunun çıktısı onaylanarak Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Adına Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sok. No:17 Esentepe /İSTANBUL adresine kargo ile gönderilecektir.

Adaylar ve aday gösterecek kurumlar, öyküye konu olan öğrencinin kanuni velisinin yazılı izni olmadan başvuruda bulunamayacaklardır. Bu izin belgesi onaylanan başvuru formuyla birlikte aynı adrese gönderilecektir. Öyküde öğrencinin ad-soyadı yerine rumuz kullanılacaktır. Öğrencinin ad ve soyadı başvuruda bulunan okul ve kurumlarda saklı kalacaktır.

Değerlendirme ve Ödüllendirme

Başvurular Okulda Diyabet Programı yöneticileri, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek ve ülke genelinde seçilecek 7 okul yöneticisi/öğretmene kristal plaket takdim edilecek ve Avrupa ülkelerinden birine eğitim gezisi ödülü verilecektir.

Seçici Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Hülya Günöz

(Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Başkanı)

Prof. Dr. Peyami Cinaz

(Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı)

Prof. Dr. Şükrü Hatun

(Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Çocuk Diyabet Grubu Başkanı, Türkiye Diyabet Kontrol Programı Çocuk Grubu Eş Başkanı)

Prof. Dr. Serdar Güler

(Sağlık Bakanlığı Obezite ve Diyabet Koordinatörü)

Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK

(Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı)

Uzm. Dr. Nazan YARDIM

(Sağlık Bakanlığı Obezite, Diyabet, Metabolik Hastalıklar Daire Başkanı)

Murat GÜLŞEN

(Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Radyoloji Alan Öğretmeni, Müdür Yardımcısı)

Gamze Gedikli

(Tip 1 diyabetli, Hukuk Fakültesi Öğrencisi)

Broşür ve poster

Görseller pdf formatındadır. Pdf dosyalarını açmak için sisteminizde "Adobe Reader" programı yüklü olması gerekmektedir. Dosyaları açamıyorsanız yüklemek için buraya tıklayınız.